Port rybacki

Port z przystanią rybacką stanowi bazę dla floty rybackiej. Położony jest na zachodnim wybrzeżu Zatoki Puckiej na Pobrzeżu Kaszubskim.

Znajduje się w północnej części w woj. pomorskiego, w powiecie puckim, w północnej części miasta Pucka. Port Puck tworzą dwa baseny portowe oddzielone plażą i obiektami Harcerskiego Ośrodka Morskiego.

Według rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z 1999 roku port morski w Pucku obejmuje obszar od wschodniego falochronu basenu Jachtowego do rowu melioracyjnego przy zachodniej części basenu Rybackiego, a także obszar do ulic Tadeusza Kościuszki i Żeglarzy. Ruchem statków kieruje Bosmanat Portu Puck podległy pod Kapitanat Portu Władysławowo. Infrastrukturą portową administruje Urząd Morski w Gdyni oraz miasto Puck.

Basen Rybacki posiada prostokątny kształt i 3 nabrzeża, których wschodnie ma długość 67 m, południowe 40 m, zachodnie 74 m.

Głębokości w basenie wahają się od 2,5 m do 3,5 m.