Formularz uczestników zgrupowania żeglarskiego

Wypełnienie formularza online jest warunkiem przyjęcia uczestników zgrupowania.

  1. Oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem Portu.
  2. Jestem świadomy, że pozostawienie wózka lub przyczepy podłodziowej w miejscu niedozwolonym wiąże się z jej odholowaniem oraz naliczeniem dodatkowej opłaty zgodnie z cennikiem.