Przystanek Kultura

Utworzono: 16-05-2018

„Rozwój infrastruktury turystycznej i kulturalnej na obszarach historycznie związanych z działalnością rybacką”.

 

Celem projektu jest poprawa atrakcyjności osiedleńczej i turystycznej poprzez rozwój oferty czasu wolnego oraz rozwijanie innowacyjnej oferty turystycznej w oparciu o kulturowe bogactwo obszaru.

Nr 00076-6523.2-SW1110095/17/18 zawarta w dniu 16.05.2018 r

Dofinansowanie 297 031,94

Całkowita wartość inwestycji 638 009,85

Przystanek Kultura