Modernizacja Przystani Jachtowej w Pucku

Utworzono: 23-07-2018

„Budowa i przebudowa infrastruktury zarzadzania antropopresją w tym o funkcjach turystycznej i rekreacyjnej”

Celem projektu jest ochrona środowiska przyrodniczego oraz udostepnienie i zrównoważone wykorzystanie walorów przyrodniczych.

Nr 00069-6523.2-SW1110086/17/18 zawarta w dniu 23.07.2018 r.

Dofinansowanie 253 474,73

Całkowita wartość inwestycji 662 359,56

https://miastopuck.pl/aktualnosci/gazetka-pucka/97a814ac52181cb41fb4ad220c2b69fb.html

 

Modernizacja Przystani Jachtowej w Pucku